The Israeli Debating League

ליגת הדיבייט הישראלית

ברוכים הבאים לליגת הדיבייט הישראלית

ליגת הדיבייט הישראלית הינה ארגון הגג של מועדוני הדיבייט האקדמאיים בישראל. הליגה הינה הגוף
מתאם בין מועדוני הדיבייט האקדמאיים בישראל

מטרת ליגת הדיבייט הישראלית הינה לפתח את תרבות הדיון בישראל ככלל, ובפרט ברמה האקדמאית

בליגת הדיבייט הישראלית חברים המוסדות הבאים
האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת בן-גוריון, המרכז הבינתחומי הרצליה, הביה"ס הבינלאומי רפאל רקנטי הרצליה, מכללת שערי משפט, המכללה האקדמית אונו, המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, מכללת ת"א-יפו

הנהלת הליגה
יו"ר ליגת הדיבייט הישראלית: רינת גרשפלד, אוניברסיטת ת"א
מזכ"ל ליגת הדיבייט הישראלית: חיה אייכלר, האוניברסיטה העברית

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player